6,601 բառեր. 1,809 Թարգմանություններ է.
47,857 բառերը / արտահայտությունները, 254 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Իդիշ, Իդիշ-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translateyiddish.net
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0184 / 0.0124 (20)
Վերադառնալ սկիզբ