Tại thời điểm này, các Từ điển Yiddish - Anh có một số 6,601 từ trong yiddish cũng như 1,809 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 47,857 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 254 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Yiddish - Anh, Yiddish, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Yiddish, dịch vụ Yiddish-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi translateyiddish.net
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0190 / 0.0127 (20)
Quay lại đầu trang